Talon putkiston riskiarviolaskuri


Putkiston ikä on merkittävin tekijä siihen onko remontti ajankohtainen. Myös ongelmat putkistossa kertovat usein jo aiheutuneista vaurioista ja viestivät remontin tarpeellisuudesta. Tee putkiston riskiarvio alla olevalla laskurilla!
Talon putkiston riskiarviolaskuri

Tulokset

Riskin taso:

Merkittävä riski | Kohtalainen riski | Ei riskiä

Merkittävä riski

Talosi putkisto on jo sen verran vanha ja/tai siinä esiintyy selkeitä ongelmia, jolloin se on hyvin todennäköisesti remontin tarpeessa. Pyydä pikimitten kuntotarkastus/kuvauskäynti.

Merkittävä riski

Talosi putkisto on jo sen verran vanha ja/tai siinä esiintyy selkeitä ongelmia, jolloin se on hyvin todennäköisesti remontin tarpeessa. Pyydä pikimitten kuntotarkastus/kuvauskäynti.

Kohtalainen riski

Talosi putkisto on sen ikäinen, että se voi olla pian remontin tarpeessa. Pyydä kuntotarkastus/kuvauskäynti.

Kohtalainen riski

Talosi putkisto ei ole kovin vanha, mutta siinä näyttää esiintyvän ongelmia. Putkisto voi olla remontin tarpeessa, pyydä pikimitten kuntotarkastus/kuvauskäynti.

Ei riskiä

Talosi putkisto ei ole kovin vanha, eikä siinä näytä olevan ongelmia. Voit jatkaa sen käyttöä huoletta. Muista kuitenkin toimia ennakoidusti ja tarkistuttaa putkiston kunto viimeistään kun sen ikä lähestyy 45 vuotta.

Ei riskiä

Talosi putkisto on vielä melko uusi, mutta siinä näyttää esiintyvän ongelmia. Uudempien talojen ongelmien ei pitäisi johtua putkien kulumisesta, vaan syy on yleensä muualla (esim. rakennusvirhe tai käytöllä aiheutettu vahinko). Ongelman syy kannattaa selvittää.

Pyydä ilmainen kuvauskäynti!