Rivitalon viemäreiden sukitus Nummi-Pusulassa – ”Arvioitu aikataulu pystyttiin jopa alittamaan”

Rivitalossa päätettiin yhdistää katto- ja viemäriremontti

Nummi-Pusulassa sijaitsee viiden asunnon rivitalo, joka on rakennettu 60-luvun lopulla. As Oy Nummi-Pusulan Ojasseppä alkoi olla kattoremontin tarpeessa, mutta jo suunnitteluvaiheessa huomattiin, että kattorakenteen muuttamisella on vaikutusta myös talon viemäröintiin, sillä uudelta katolta kattovesiä ei enää johdettaisi viemäriin.

Tämä tietenkin tarkoittaa viemäriremonttia. Jotta remontoinnista koituva asumisen haitta pystyttiin minimoimaan, päätettiin toteuttaa viemäriremontti samaan aikaan kattoremontin kanssa. Siispä paikalle kutsuttiin kattoremontin tekijöiden lisäksi Suomen Vesiturva toteuttamaan viemärin sukitukset.

”Työt sujuivat hyvin, arvioitu aikataulu pystyttiin jopa alittamaan. Vesiturva pystyi tekemään työn haluamanamme aikana. Suosittelemme Vesiturvaa muillekin.”

Muita referenssejä